Online Läkare börjar med Coronatest

coronatest

Kommer utföra coronatest varje dag

Under en längre tid har de förekommit diskussioner angående masstester av covid-19. Det är egentligen inget nytt då Sydkorea redan gjort detta men man har inte förrän nu tagit beslutet hur vi ska göra i Sverige. Bolaget KRY som du känner igen som nätläkare har tillsammans med ABC Labs se till att detta blir möjligt.

masstest av corona

Online Beställning av Covid-19 tester

Masstesterna kommer att gå till på så sätt att KRY sköter kundkontakt, utskick och insamling av coronavirus-tester som sedan skickas vidare till ABC Labs som då i sin tur utför själva analysen. Redan samma dag som detta blev känt så höjdes oroliga röster angående kvalité på testerna. Vi kan dock via breakits nyhetsartikel bekräfta att detta är samma test som fått positiv respons i Asien. Det fantastiska är att vi nu kommer få en betydligt bättre koll på smittan.

Fördelar med masstest

Tidigare har vi endast kunnat mäta dödstal per hundratusen invånare för att se hur vi står mot andra länder. Tack vare dessa fantastiska test kommer vi nu istället veta exakt hur utbrett de faktiskt är i vårt avlånga land. Ofta pratas de om flockimmunitet och annat vilket då också kommer ge oss betydligt bättre förståelse för detta.